No items found.

Isolatorvägen 1
721 37 Västerås

Hyreshus i Fellingsbro

Hösten -20 fick vi möjligheten att installera bergvärme åt en fastighetsägare i Fellingsbro. 25 st lägenheter fördelat på 2 huskroppar skulle förses med värme och varmvatten. 5 st borrhål à 250 m borrades i ett stjärnmönster mellan de två huskropparna då det var lite platsbrist mellan husen samt de rör och elkablar som låg i marken på tomten. Nu väntar vi med spänning för att se skillnaden i kostnad mot den gamla pelletspannan som togs ur drift vid installationen av bergvärmepumparna. Vi har valt att använda 5 st Daikin inverter värmepumpar som reglerar steglöst från 3-13kw och har vardera 180l varmvattenberedare. Varmvattenberedarna är kopplade parallellt samt i serie med varandra för att maximera volym samt minimera störningar vid stora tappvattenuttag.

Vi kan komfort för dig och din fastighet