No items found.

Isolatorvägen 1
721 37 Västerås

Luftvattenvärmepump

Luftvattenvärmepumpar är idag i princip lika effektiva som bergvärme på våra breddgrader, dvs Stockholm, Västerås, Örebro och vidare mot Oslo. Ju längre norrut man kommer ju lägre är effektiviteten på dessa. De minsta luftvattenvärmepumparna är såklart inverterreglerade (steglös effektreglering) från 2kw och upp till 19 kw för standardmodellerna. I det spannet finns totalt 5 st olika modeller. Har du tex ett golvvärmesystem så har du det optimala för en luftvattenvärmepump eftersom det är ett såkallat lågtemperatur system och ger värmepumpen väldigt bra förutsättningar för att vara en riktigt energieffektiv lösning. Hör av dig så berättar vi mer.

Luftvattenvärmepump

Luftvattenvärmepumpar är idag i princip lika effektiva som bergvärme på våra breddgrader, dvs Stockholm, Västerås, Örebro och vidare mot Oslo. Ju längre norrut man kommer ju lägre är effektiviteten på dessa. De minsta luftvattenvärmepumparna är såklart inverterreglerade (steglös effektreglering) från 2kw och upp till 19 kw för standardmodellerna. I det spannet finns totalt 5 st olika modeller. Har du tex ett golvvärmesystem så har du det optimala för en luftvattenvärmepump eftersom det är ett såkallat lågtemperatur system och ger värmepumpen väldigt bra förutsättningar för att vara en riktigt energieffektiv lösning. Hör av dig så berättar vi mer.

Vi kan komfort för dig och din fastighet