No items found.

Isolatorvägen 1
721 37 Västerås

Bergvärmepump

Bergvärmepumpar hämtar sin energi från berget, jorden eller sjön

Bergvärmepumpar med kollektor för ytjord
Bergvärmepumpar med kollektor för ytjord

Som värmekälla för att hämta solenergin till en bergvärmepump används i de flesta fall, som namnet antyder, ett borrhål. Men det förekommer även lösningar med ytjord eller sjö som värmekälla. Teknisk sett är alternativen ganska likvärdiga och det är istället förutsättningarna på platsen som avgör vilket alternativ man kan välja.

Välj rätt värmesystem

Bergvärmepumpar med kollektor för borrhål
Bergvärmepumpar med kollektor för borrhål

Det finns ingen standardlösning när man söker efter rätt värmesystem. Men det är inte så svårt att hitta ett värmesystem som passer dina behov.

https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/heat/ground-to-water-heat-pump/daikin_bergvarmebroschyr.pdf

https://www.vaillant.se/privatkunder/produkter/produkttyp/bergvarmepumpar/

Bergvärmepump

Bergvärmepumpar hämtar sin energi från berget, jorden eller sjön

Bergvärmepumpar med kollektor för ytjord
Bergvärmepumpar med kollektor för ytjord

Som värmekälla för att hämta solenergin till en bergvärmepump används i de flesta fall, som namnet antyder, ett borrhål. Men det förekommer även lösningar med ytjord eller sjö som värmekälla. Teknisk sett är alternativen ganska likvärdiga och det är istället förutsättningarna på platsen som avgör vilket alternativ man kan välja.

Välj rätt värmesystem

Bergvärmepumpar med kollektor för borrhål
Bergvärmepumpar med kollektor för borrhål

Det finns ingen standardlösning när man söker efter rätt värmesystem. Men det är inte så svårt att hitta ett värmesystem som passer dina behov.

https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/heat/ground-to-water-heat-pump/daikin_bergvarmebroschyr.pdf

https://www.vaillant.se/privatkunder/produkter/produkttyp/bergvarmepumpar/

Vi kan komfort för dig och din fastighet