No items found.

Isolatorvägen 1
721 37 Västerås

Luftvärmepump

Med en av våra luft/luftvärmepumpar kan du sänka dina uppvärmningskostnader avsevärt samtidigt som ditt inomhusklimat blir bättre. Vår nya serie luft/luftvärmepumpar använder det miljövänliga köldmediet R32, har mycket bra verkningsgrad och energiklass upp till A+++. Vi kan erbjuda ett flertal olika modeller – både väggmodeller och golvmodeller

Toppresterande luft/luftvärmepump utvecklad för vårt kalla nordiska klimat med R32 som köldmedium.

Ett litet tips är att gå in via länken nedan för att dra en egen slutsats av våra värmepumpar. En liten rekommendation är att du oftast får vad du betalar för och att billigt sällan är bra i längden både vad gäller energieffektivitet, kvalitè och livslängd. Använd en lokal installatör som säljer och installerar sin produkt så slipper du som kund hamna mellan stolarna om det skulle uppstå problem med din maskin,

https://kvi.se/kvi-test-luftvarmepumpar/?selectAll=on&pump%5B%5D=4009&pump%5B%5D=3976&pump%5B%5D=3953&pump%5B%5D=3951&pump%5B%5D=3949&pump%5B%5D=3924&pump%5B%5D=3920

Avancerad luftrening i toppklass

Luften passerar det luktborttagande titanapatit filtret som fångar upp luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska ämnen såsom bakterier, virus och allergener. Daikins Flash Streamer bryter därefter ner virus- och mögelpartiklar.

Luftvärmepump med avancerad rengöring av luften

Luftvärmepump

Med en av våra luft/luftvärmepumpar kan du sänka dina uppvärmningskostnader avsevärt samtidigt som ditt inomhusklimat blir bättre. Vår nya serie luft/luftvärmepumpar använder det miljövänliga köldmediet R32, har mycket bra verkningsgrad och energiklass upp till A+++. Vi kan erbjuda ett flertal olika modeller – både väggmodeller och golvmodeller

Toppresterande luft/luftvärmepump utvecklad för vårt kalla nordiska klimat med R32 som köldmedium.

Ett litet tips är att gå in via länken nedan för att dra en egen slutsats av våra värmepumpar. En liten rekommendation är att du oftast får vad du betalar för och att billigt sällan är bra i längden både vad gäller energieffektivitet, kvalitè och livslängd. Använd en lokal installatör som säljer och installerar sin produkt så slipper du som kund hamna mellan stolarna om det skulle uppstå problem med din maskin,

https://kvi.se/kvi-test-luftvarmepumpar/?selectAll=on&pump%5B%5D=4009&pump%5B%5D=3976&pump%5B%5D=3953&pump%5B%5D=3951&pump%5B%5D=3949&pump%5B%5D=3924&pump%5B%5D=3920

Avancerad luftrening i toppklass

Luften passerar det luktborttagande titanapatit filtret som fångar upp luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska ämnen såsom bakterier, virus och allergener. Daikins Flash Streamer bryter därefter ner virus- och mögelpartiklar.

Luftvärmepump med avancerad rengöring av luften

No items found.

Vi kan komfort för dig och din fastighet